peXmory


Verze / Version


Velikost karty / Kartenformat


Počet párů / Anzahl der Paare

Maximální počet párů je 16. / Maximum sind 16 Paare.