Česko-německá kontaktní databáze

ID14-15: Úřad zemské rady Wunsiedel, oddělení Zdraví, prevence závislostí

Jean-Paul-Straße 9
956 32 Wunsiedel
http://www.landkreis-wunsiedel.de/

Kontaktní údaje
Kamila Härtl
Telefon: kamila.haertl@landkreis-wunsiedel.de, +49 (0) 92 32/80 101
vesela@tandem.adam.cz

Klíčová slova:

Hledáme

nezisková organizace, spolek, instituce odborného vzdělávání, jednotlivec, veřejná instituce, veřejný orgán, spolupráce v protidrogové prevenci, pro 1 os. ve věku od 18 do 30 let

O nás

Informační a poradenská platforma pro místní občany města Wunsiedel, koordinace preventivních aktivit pro mládež, komunikace s odbornými pracovišti, úřady, školami, rodiči za účelem zkvalitnění nabídky prevence a efektivní realizace

Co plánujeme

Úřad zemské rady Wunsiedel, oddělení Zdraví, prevence závislostí nabízí:
• hospitace nebo spolupráci při projektech prevence závislostí v okresu Wunsiedel (ubytovna pro mládež, školy)
• kontakt na poradenskou pobočku v okresu Wunsiedel (v angličtině)
• kontakt k sociálním pracovníkům s mládeží, kteří se chtějí podílet na přeshraniční spolupráci

Úřad zemské rady Wunsiedel, oddělení Zdraví, prevence závislostí poptává:
• kontakt/hospitace poradenské pobočky (anglicky, např. Point 14)
• odbornou diskusi, výměnu zkušeností
• práci s rodiči
• primární prevenci, koncepty, materiály
• referenty pro pracovní skupinu k závislostem za účelem informovat o léčbě osob se závislostmi a prevenci závislostí v Česku, rozpoznat podobné struktury nebo se seznámit s rozdíly, příp. navázat spolupráci
• projekty: ubytovna pro mládež Wunsiedel v listopadu, ekologické středisko vzdělávání Hohenberg v březnu a listopadu

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem může dle individuální dohody převzít náklady hospitujícího z Česka na ubytování, stravu, dopravu a TLUMOČENÍ
KONTAKTNÍ OSOBA: Michaela Veselá - vesela@tandem.adam.cz, tel.: (+420) 377 634 757

Naše jazykové znalosti

Německy nebo anglicky