Přihláška na workshop v rámci projektu Kultura bez hranic 2018

Anmeldung zu Workshops im Projekt Kultur ohne Grenzen 2018

Projekt je podporován Česko-německým fondem budoucnosti. | Das Projekt wird vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds gefördert.

Více informací k projektu naleznete na www.tandem-org.cz/aktuality/kulturabezhranic . Přihlášku vyplňuje pouze jedna škola za oba partnery společně. Partnerská škola je podmínkou.
Weitere Informationen zum Projekt finden Sie unter www.bbkult.net . Diese Anmeldung kann entweder die deutsche oder die tschechische Schule ausfüllen. Voraussetzung ist, dass eine Schulpartnerschaft besteht.
Jazykový box | Sprachbox

Více informací k jazykovému boxu naleznete na www.tandem-org.cz/kulturabezhranic . Přihlášku vyplňuje pouze jedna škola za oba partnery společně. Partnerská škola je podmínkou.
Weitere Informationen zum Sprachbox finden Sie unter www.bbkult.net .

Prosíme o udělení následujícího souhlasu v češtině i němčině. | Wir bitten Sie die Bestimmungen auf Tschechisch und Deutsch zu bestätigen.