Projekt Česko-bavorské výměny pedagogů MŠ a ŠD / Bayerisch-Tschechischer Erzieher/-innenaustausch

Informační a kontaktní seminář pro pedagogy MŠ a ŠD z ČR a Bavorska / Informations- und Kontaktseminar für bayerische und tschechische Fachkräfte aus dem Vorschulbereich

4. - 5. květen 2018, Hotel am Regenbogen Cham, SRN / 4. - 5. Mai 2018, Hotel am Regenbogen Cham, Deutschland

* Pole s hvězdičkou jsou povinná / * Hier handelt es sich um Pflichtfelder.