Registrace pro zájemce o přeshraniční spolupráci v rámci projektu 72 hodin / Anmeldung für die Interessenten an der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Rahmen des Projektes 72 Stunden

Vyplněním tohoto formuláře se hlásíte o výměnnou dobrovolnickou aktivitu v rámci projektů 72 hodin a Přátelství bez hranic / Durch die Ausfüllung des Formulars meldet ihr euch zu der Austauschfreiwilligenaktion im Rahmen der Projekten 72 Stunden und Freundschaften ohne Grenzen