Přihláška na workshop v rámci projektu Kultura bez hranic 2019

Anmeldung zu Workshops im Projekt Kultur ohne Grenzen 2019

Projekt je podporován Česko-německým fondem budoucnosti. | Das Projekt wird vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds gefördert.
Více informací k projektu naleznete na www.tandem-org.cz/aktuality/kulturabezhranic . Přihlášku vyplňuje pouze jedna škola za oba partnery společně. Partnerská škola je podmínkou.
Weitere Informationen zum Projekt finden Sie unter www.bbkult.net . Diese Anmeldung kann entweder die deutsche oder die tschechische Schule ausfüllen. Voraussetzung ist, dass eine Schulpartnerschaft besteht.
Prosíme o udělení následujícího souhlasu v češtině i němčině. | Wir bitten Sie die Bestimmungen auf Tschechisch und Deutsch zu bestätigen.