Projekt „Sousední světy - Nachbarwelten“ Česko-německé jazykové a mediální projekty pro děti od 3 do 8 let / Projekt „Nachbarwelten – Sousední světy“ Deutsch-tschechische Sprach- und Medienprojekte für Kinder von 3 bis 8 Jahren

Můj česko-německý jazykový a mediální projekt / Fachkräfteseminar „Mein deutsch-tschechisches Sprach- und Medienprojekt“

20. - 22. září 2018, Hotel Strauss, Hof / 20.– 22. September 2018, Hotel Strauß, Hof

* Pole s hvězdičkou jsou povinná / * Hier handelt es sich um Pflichtfelder.